facebooktwittermail d

Ja till avverkning när lavskrikan nu är borta

Nu är det fritt fram för en skogsägare i Hälsingland att avverka sin skog igen. Lavskrikorna har lämnat området. Därmed är det inte ett artskyddsområde längre, konstaterar Skogsstyrelsen.

Lavskrikan är en liten kråkfågel som trivs bäst i lavklädd barrskog. Utbredningsområdet är från Norge till östra Sibirien.
Lavskrikan är en liten kråkfågel som trivs bäst i lavklädd barrskog. Utbredningsområdet är från Norge till östra Sibirien. FOTO: PETER NILSSON/MOSTPHOTOS

Flera markägare i Hälsingland har fått avverkningar stoppade på grund av lavskrikan. Skogsstyrelsen har länge sagt nej till flera avverkningar med motiveringen att den rödlistade fågeln har sin livsmiljö i områdena och skulle påverkas negativt.

Men i slutet av förra året rev Mark- och miljööverdomstolen upp besluten och skickade tillbaka alla ärenden till Skogsstyrelsen med tillägget att det är bara de platser där fågeln finns som ska omfattas av artskyddet, inte de områden där den kan tänkas etablera sig i framtiden.

Nu har Skogsstyrelsen kommit med ett nytt beslut i ett av fallen. Det gäller en skogsägare som 2017 stoppades från att avverka 10 hektar av sin skog på grund av det setts lavskrikor där.

Men nu är det fritt fram att plocka ner skogen, menar Skogsstyrelsen.

– Det beror på att det inte varit observationer av lavskrikor där under en tid. Därmed är det här inte ett artskyddsärende längre, säger Charlotta Ryd, distriktschef på Skogsstyrelsen till Hela Hälsingland.

Beslutet har enligt henne vunnit laga kraft och går därmed inte överklaga längre. Även de övriga tre fall som gäller skogsägare i samma trakt som också vill avverka sin skog ska Skogsstyrelsen fatta beslut om inom kort, enligt henne.