facebooktwittermail d

Ja till ändrade regler för fjällnära skog

Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om tydligare ersättningsregler vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.