facebooktwittermail

Ministerns löfte: Gödselförslag blir inte verklighet

Övergödningsutredningen har upprört en hel hästbransch och i skarpa yttranden får utredaren massiv kritik för att ha varit svepande, generaliserande och inte faktabaserad. Men nu lovar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att inget av förslagen ska genomföras.

”De råd eller exempel som utredaren ger är ingenting som regeringen har föreslagit eller planerar att gå fram med”, säger Isabella Lövin angående gödselutredningen (arkivbild).
”De råd eller exempel som utredaren ger är ingenting som regeringen har föreslagit eller planerar att gå fram med”, säger Isabella Lövin angående gödselutredningen (arkivbild). FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Den så kallade övergödningsutredningen har upprört hela hästnäringen och skapat en intensiv debatt, inte minst i ATL. Förslagen i utredningen har sågats som svepande, generaliserande och med risk att överreglera hästar jämfört med lantbrukets övriga djur.

Förslagen som fördes fram i utredningen när det gäller hästar rörde bland annat ett maxantal hästar per hektar till 2-3, att hästar inte skulle få gå i hagar närmare än 10 meter från vattendrag och att hagar inte skulle få utnyttjas till hästar mer än tio år i taget.

”Utredaren har inte på något trovärdigt och faktabaserat sätt kunnat visa att det finns stora brister hos hästnäringens hantering av hästgödsel”, sa Karolina Lagerlund, vd för Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) i ett pressmeddelande efter att organisationen tillsammans med LRF Häst lämnat näringens gemensamma yttrande till regeringen.

Läs också: Debatt: ” Undermåligt underlag om hästar och övergödning”

Läs mer: Svar direkt: ”Inga skarpa förslag om häst”

Ordnade upprop

I yttrandet avfärdades utredningens slutsats om att det finns ett behov av nya bestämmelser för hästhållningen.

”Det är helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning behövs. Så här oseriöst får inte en hel näring behandlas”, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, i en kommentar.

Andra som reagerat kraftigt är enskilda hästägare och hästföretagare där bland annat Ullrica Landmér, som driver ett inackorderingsstall, drog i gång ett upprop. På bara några dagar hade 16 000 personer skrivit under uppropet.

Även politiker har engagerat sig i frågan, bland annat har riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint (M) lyft frågan flera gånger i riksdagen. Hon har menat att hela hästnäringen hotas om förslagen genomförs.

Ger tydligt besked

Men i en kommentar till P4 Värmland lovar nu miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att förslagen i utredningen inte ska införas. I stället upprörs hon av att Moderaterna gjort en konflikt av en ickefråga.

– Det är upprörande för det skapar en väldigt stor oro bland hästägarna. Det finns inget som helst fog för den oron. De råd eller exempel som utredaren ger är ingenting som regeringen har föreslagit eller planerar att gå fram med och där vill jag verkligen ge ett väldigt tydligt besked, säger Isabella Lövin till P4 Värmland.

Läs också: Debatt: ”Hästar riskerar att bli ett nöje för de allra rikaste”

Läs mer: Replik: ”Osakliga angrepp hjälper inte hästnäringen”

ATL TV från 2017: Mindre läckage från hästanläggning