facebooktwittermail

Lövin anmäls till KU för skogsinventering

Miljöminister Isabella Lövin (MP) anmäls till riksdagens konstitutionsutskott för regeringens beslut om inventering av så kallade nyckelbiotoper, eller mark med särskilt höga naturvärden, skriver Dagens Nyheter.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) KU-anmäls. Arkivbild.
Miljöminister Isabella Lövin (MP) KU-anmäls. Arkivbild. FOTO: AMIR NABIZADEH/TT

Anmälan kommer från Centerpartiet efter att skogsutredningen överlämnades till regeringen i förra veckan. Utredaren Agneta Ögren sade då till TT att inventeringen vilar på en mycket svag rättslig grund.

– Jag vill inte säga att det har skett utanför lagen, men det är mycket tveksamt.

Centerns Peter Helander är inne på samma spår:

”Med en granskning av KU vill jag få svar på vad regeringen har haft för lagstöd att driva frågan. Har man hållit sig inom ramarna för vad regeringen får göra?”, säger han till Altinget.

Inventeringarnas syfte har varit att samla in kunskap om skyddsvärda områden, men har skapat stor konflikt eftersom de hindrat skogsägare från att avverka.

”Sammantaget framgår att begreppets räckvidd har utvidgats till att inverka på grundlagsskyddade fri- och rättigheter helt utan lagstöd”, skriver Centerpartiets talesperson i skogsfrågor Peter Helander i KU-anmälan.

I anmälan pekas miljöminister Isabella Lövin (MP) ut som särskilt ansvarig. Även två ministrar som lämnade regeringen efter valet 2018 pekas ut som ansvariga i anmälan: dåvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) och dåvarande miljöministern Karolina Skog (MP).

Peter Helander, Centerpartiet.
Peter Helander, Centerpartiet. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

LÄS MER: Skogsutredningen vill avskaffa nyckelbiotoper