facebooktwittermail

Irland fasar ut uppfödning av pälsdjur

Regeringen förbereder en lag som ska sätta stopp för den inhemska pälsproduktionen.

Irland och Norge förbereder förbud av den inhemska pälsproduktionen.
Irland och Norge förbereder förbud av den inhemska pälsproduktionen. FOTO: KATARINA HÖIJE

Irland sällar sig till de länder som har infört, eller planerar att införa, ett förbud mot uppfödning av djur för deras päls skull. Landets jordbruksminister Michael Creed meddelade i slutet av juli att en lag som förbjuder nyetablering av pälsdjursuppfödning och ger de uppfödare som är verksamma i dag en utfasningsperiod. Hur lång den blir är inte klart.

Jordbruksministern anser att det är bevisat att det inte går att kombinera god djurvälfärd med minkuppfödning, enligt ett pressmeddelande. Allmänhetens förändrade inställning till produktionen är en annan anledning till förbudsbeslutet. Det finns i dag tre minkfarmer i Irland som tillsammans producerar ungefär 110 000 djur årligen.

Förslag om ersättning i Norge

Det irländska beskedet hänvisar till Norges beslut att förbjuda pälsdjursuppfödning från och med 2025, en följd av regeringsöverenskommelsen mellan konservativa Høyre och liberala Venstre förra året. Där bereder regeringen just nu förslaget om hur de norska uppfödarna ska ersättas för att de tvingas lägga ner sin verksamhet.

Enligt ett förslag som skickades ut på remiss i slutet av maj ska kompensationen baseras på verksamhetens bokförda värde, plus en summa på 420 norska kronor (ungefär 458 svenska) per avelstik av mink och 840 kronor per avelstik av räv. Någon ersättning för förlust av framtida inkomster ska inte ges. Förslaget kritiseras av Norges största bondeorganisation, Bondelaget. Det anser att ersättningarna bör beräknas på samma sätt som vid expropriering, vilket skulle ge mer pengar till uppfödarna.