facebooktwittermail d

IP-Only investerar mest av alla i bredband

Mikael Slemans farhågor beträffande fördelningen av stöd är helt ogrundade, skriver Fredrik Borg, IP-Only, i en replik. 

IP-Only fortsätter att investera i den nödvändiga fiberutbyggnaden, skriver Fredrik Borg. FOTO: TRONS/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag välkomnar diskussion kring bredbandsutbyggnaden på landsbygden och läste därför debattartikeln av Mikael Sleman med stort intresse. Även om jag är övertygad om att vi delar ambitionen att fler ska få bredband fanns dessvärre några fel och missförstånd i debattartikeln. Dessa vill jag bemöta.

Sleman ser till exempel att ”förtroendet för bredbandsstödet fått sig en rejäl törn” då Post- och telestyrelsen tillåtit oss att överhuvudtaget söka bidrag.

Till skillnad från Sleman ser jag positivt på att så många har sökt stödmedel. Detta visar på ett glädjande stort engagemang hos aktörerna, vilket är en förutsättning för en offensiv utbyggnad.

I Post- och telestyrelsens uppföljning av bredbandsstrategin står det att IP-Only är den som investerar mest av alla i bredbandsutbyggnaden. Faktum är att vi är den enda av de större aktörerna som ökar investeringarna. Med detta i bakhuvudet känns det märkligt att tycka att vi inte ens ska ha möjlighet att söka stöd.

Mikael Slemans uttalande blir inte mindre märkligt när man läser regeringens bredbandsstrategi. Där står det nämligen att bredbandsutbyggnaden i första hand ska vara marknadsdriven. Och enligt Post- och telestyrelsen är det, som sagt, vi på IP-Only som driver marknaden i dag.

Vidare spekulerar Sleman att våra bidragsmedel kan styras där vi ”finner det som mest lönsamt att anlägga nät.”

Det uttalandet faller på sin egen orimlighet då bidragen enbart betalas ut till områden som Post- och telestyrelsen bedömt är berättigade till stödmedel. För diskussionens skull kan jag även tillägga att det inte är vi som utformat bredbandsstödet, utan Post- och telestyrelsen själva – regeringens egen expertmyndighet.

Men den kanske viktigaste förutsättningen för att alla ska få snabbt bredband är samarbete. Vi har haft diskussioner med regioner, kommuner, privata marknadsaktörer, stadsnät och fiberföreningar under lång tid, och kommer ha det ännu mer framöver. I dag tvingas 1,3 miljoner svenskar leva utan snabbt bredband. Samarbete mellan aktörer är deras chans. Vi vill ta den.

Fredrik Borg

Chef IP-Only