facebooktwittermail d

Anna Törnfelt: Visst kan man investera trots svåra tider

Våga investera men gör din hemläxa först. Den visar om du har möjlighet att satsa trots tuffa tider med höga räntor, höga insatsvaror och marknadssvängningar som vi inte är vana vid. I en föränderlig omvärld kan mycket hända så att spå framåt är viktigt.

Anna Törnfelt

Hej! Vi funderar på om vi ska våga satsa på att investera eller inte i dessa tider. På gården har vi mjölkproduktion med cirka 60 kor och skulle vilja utveckla vårt företag med en modernare lagård med robotmjölkning. Att få bättre arbetsmiljö för oss och anställda samt en bättre djurmiljö är viktigt om vi ska vilja fortsätta. Idag har vi en gammal utsliten lagård med mjölkgrop och om vi ska fortsätta så måste vi göra något. Vad anser du om detta? Vågar man investera då kostnadsläget är högt, räntorna fortfarande stiger och vi inte vet hur marknaden utvecklar sig?

Fredrik och Lina

Hej!

Verkligen en intressant fråga. Varför ska man inte kunna investera i svårare tider? Jag tycker att man ska utgå från den situation ens företag är i och många gånger är det bra att investera då det är sämre tider för att vara med då det blir bättre tider och lönsamheten ökar. Därför ska man alltid börja med att ta reda på kostnaden för investeringen, ställa frågor om blir det bättre lönsamhet med investeringen, se om man kan söka investeringsstöd och fundera på om det behövs mer mark för odling.

Om man verkligen vill vara mjölkbonde som i ert fall, så tycker jag att man ska ge det en chans då det är stora pengar det handlar om och då ska man börja i rätt ända av processen. Ta först ta reda på vad det kostar att genomföra planerna. Ta in offerter på de lösningar ni vill göra. Sätt ihop en investeringsbudget och ha sedan en sittning med banken för att diskutera framtiden och era planer där ni presenterar er investering. 

Det är bra om man redan då har tagit fram en driftsplan över den nuvarande verksamhet och hur lönsamheten blir om ni ökar antalet kor, höjer avkastningen och även ökar kapitalkostnaderna efter investeringen. Det är här man visar upp den tänkta ökade lönsamheten. Vidare ska ett ”best case” och ett ”worst case” presenteras med beaktande av ränteändringar, mjölkprisupp- och nedgångar, förnödenheternas utveckling, el, diesel med mera. Foderkostnaderna är en stor post i mjölkproduktionen och den behöver man ha koll på.

Att söka investeringsstöd är viktigt om man ska göra stora investeringar som ett nytt mjölkstall. I den nya programperioden för EU-stöd som började i år så kan man få 30 procent av investeringen i stöd. Dock maximalt 2,4 miljoner kronor i takbelopp för investeringen eller under en treårsperiod. Ansökan måste vara av hög kvalitet och det gäller att man påvisar en lönsam investering, ett lönsamt företag och fler kriterier för att få poäng i det underlag som lämnas för beslut av ansökan.

Beslut för investeringsstöd tas i beslutsomgångar . Tänk på att det inte är säkert att din ansökan beviljas och har investeringen påbörjats innan beslut tagits, kan man inte söka igen.

När man vet att man får investeringsstöd och har offerter för bygget så vill banken se hur man klarar likviditeten och hur kassaflödet ser ut under den tid det tar att bygga upp en utökad besättning. Man behöver ha lån så att det tar företaget genom byggtiden och för att kunna betala de stora fakturor som investeringen medför utöver de innevarande driftskostnader. Därför behövs också likviditetsbudgetar för de kommande åren och där man påvisar att det snurrar på när korna står i den nya lagården och producerar mjölk för fullt. Man ska också visa hur man klarar av att betala räntor och kunna börja amortera på lånen. Många parametrar kan ändra sig så det är viktigt att man beaktar dessa.

Så gör man sin hemläxa och har ett stabilt företag och det finns förutsättningar såsom areal för foder och gödselspridning då tycker jag man ska våga satsa även i tuffare tider. Lycka till!

Anna Törnfelt

Företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten