facebooktwittermail d

Intresset lågt för trädmärkning

Det har varit trögt i starten för trämärkningssystemet Indisputable key.

Projektet, som var ett av de största europeiska forskningsprojekten inom skogen någonsin, slutredovisades för ett år sedan, men har därefter inte riktigt kommit ur målfållan.

Budgeten låg på hela 12 miljoner euro och målet var att skapa ett system för att kunna spåra trädet från fällningen i skogen till den färdiga produkten.

- Nu har vi "know how", teknik och företag som står och stampar och gärna vill installera den här tekniken, säger Richard Uusijärvi, forskare och koordinator för projektet på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Radiosändare


Indisputable Key ska fungera genom att varje enskild stock id-märks med en liten radiosändare av skördaren. Sändaren följer sedan med hela vägen genom produktionen och kan avläsas trådlöst.

Varför har det inte tagit fart?


- Det är någon som måste börja. I projektet tittade vi på hela kedjan för att kunna visa på de riktigt stora vinsterna. Men för att komma i gång kanske man ska börja med en liten del, vid till exempel sågverket.

Tror du på systemet för framtiden?


- Ja, definitivt. Det är galet det man håller på med nu. Genom det här systemet kan man välja bättre råvaror till sina produkter och styra bort sådana råvaror som inte passar. Det rör sig om åtskilliga miljarder euro per år som slutkunden måste betala extra för.

Spara pengar


Richard Uusijärvi berättar att systemet kan öka andelen rätt utvalda stockar från 73 till 88 procent och därmed spara mycket pengar. Hittills har företaget som tillverkar radiosändarna, eller transpondrarna, fått förfrågningar och även tillverkat en del.

1 000 sidor


Dokumentationen från projektet ligger ute på nätet. Det
är över 1 000 sidor information som kan läsas på sidan www.indisputablekey.com. Men om det finns något företag som är intresserat kan de även ta direkt kontakt med Richard Uusijärvi för information. Härje Rolfsson