facebooktwittermail d

”Intresset för löv ökar – sjunker för barr”

Intresset och betalningsförmågan för löv, inte minst björktimmer men även lövmassaved, ökar. Att satsa på lövskog för framtiden är en god idé, tycker ATL:s skogsexpert.

Sågtimmer från tall och gran har det onekligen varit stor efterfrågan på under året. Men hur ser det ut för lövsortimenten, framför allt björk? Tycker du att man ska satsa på mer lövskog i framtiden?

Mvh

Agne Bergqvist

Hej!

Mycket bra och intressant att lyfta fram lövskog och just björken. Precis som du skriver har efterfrågan på barrsågtimmer varit hög den senaste tiden. Till och med mycket hög. Dock ser vi en viss nedgång i slutet av 2021. 

När suget efter barrsågtimmer blir högt får ofta lövskogen vänta. Men vi ser nu att intresset för löv ökar, medan det sjunker för barret. 

Den höga efterfrågan i kombination med de omfattande granbarkborreskadorna har lett till att maskinresurserna varit upptagna med att hugga just barrvolymer. Det har gjort det utmanande för den industri som förbrukar löv att få tag på virke och importen kan behöva öka framåt.

Det som vi ser just nu på marknaden är att vissa virkesköpande aktörer letar efter just björktimmer och kan betala över 600 kr/m3fub i vissa geografier i Svealand. Självklart kan prisbilden variera beroende på kvalitet, tillgänglighet och volym med mera. 

Vi ser att det är både lokala och globala köpare som exporterar virket, som söker med ljus och lykta efter exempelvis björktimmer. Det är positivt för betalningsförmågan till markägaren. 

Även efterfrågan på lövmassaved ökar. Lövmassaveden spelar en viktig roll som inblandning hos flera massabruk. Har bruken svårt att få tag i dessa volymer brukar det visa sig i priset. 

Ett annat användningsområde för björkmassaved är ved och nu när kylan slagit till har många vedhandlare redan sålt slut sina vedsäckar. Så dessa köpare får man absolut inte glömma bort om man har björkmassaved att sälja. Som vanligt: bjud ut och konkurrensutsätt virket till alla potentiella köpare.

Att satsa på lövskog för framtiden tror jag absolut på. Jag tycker att man alltid ska tänka brett och sprida riskerna med sitt skogsägande Då kan en ökad lövinblandning, eller mer rena lövbestånd på rätt marker, vara en bra idé. 

Jag tycker man alltför ofta pratar om att anlägga ädellövskogar. Men bestånd av björk och asp skapar värden för markägaren såväl som för naturen. Skydd mot betning, storm och brand är ju välkända argument för mer löv. Men visst är det vackert att titta på och vandra i också! 

Ofta brukar naturlig föryngring fungera bra utan att behöva hägna ute viltet. Björken kan även fungera som en skärm och hjälpa granen att etablera sig. Men glöm inte bort att lövskog i regel kräver en mer intensiv skötsel och fler timmar i skogen. Men det tycker jag verkligen att det är värt.

Till slut vill jag säga: se till att du har en egen traktbank så du kan följa marknadens föränderliga efterfrågan. Har du just nu ett björkbestånd finns det helt klart en god betalningsförmåga.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin och Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland respektive Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

LÄS MER:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten