facebooktwittermail

Intressant för ekoodlare att prissäkra

Lantmännen släppte nyligen terminspriser på ekospannmål. Det höga prisläget kan göra det intressant även för ekoodlare att prissäkra den nya skörden.

Sedan några år tillbaka noterar Lantmännen terminspriser på ekologisk spannmål.

- Särskilt när det är en bra prisnivå på våren vill vi erbjuda det här. De senaste årens erfarenhet har visat att priserna inte alls behöver ligga kvar på samma nivå till hösten, säger Anneke Svantesson, produktmarknadschef för ekologisk spannmål på Lantmännen Lantbruk.

Splittrad sammansättning


Ekologiska lantbrukare utnyttjar prissäkring i mindre grad än konventionella. Några orsaker kan vara att terminspriser inte funnits lika länge på ekospannmål och att ekobönder ofta har en mer splittrad grödsammansättning än konventionella.

Men liksom ett stort antal konventionella lantbrukare var det många ekoodlare som gick miste om en del av rekordpriserna 2008 eftersom de inte prissäkrade på våren innan prisfallet.

- Nu har man varit med en gång och vi ser tydligare att om man tycker att prisnivån är bra så går man i gång och prissäkrar, påpekar hon.

Bra prisnivå


Det gäller också att lära sig vad som är en bra prisnivå som ger lönsamhet för gården. Rekommendationen från HS Konsults ekorådgivare är däremot att inte prissäkra mer än 50 procent av den förväntade skörden.

- Om det slår fel med till exempel höstvetet blir du skyldig att skaffa fram den volym som saknas eller göra ett återköp på 90 procent av avtalad kvantitet. Så använd det med försiktighet, varnar Gösta Roempke på HS Konsult.

Liten skala


Om man tvekar på att teckna något alls är det bättre att prova med ett litet terminsavtal eftersom det ger en värdefull erfarenhet inför kommande år, menar Anneke Svantesson.

Priserna är just nu uppåtgående vilket troligen gör att många avvaktar med affärer. Hur betalningen blir i höst beror dels på hur spannmålspriset i världen utvecklar sig och dels på hur marknaden för ekospannmål blir.

Sverige som de senaste tio åren varit nettoexportör av ekospannmål har nu balans på marknaden och kan vid skördeproblem tvingas importera. Det borgar för att svenska priser på ekospannmål kan ligga högre än i länder med nettoexport framöver. Malin Eborn