facebooktwittermail

”Internationellt ansvar”

Skogsutredningen föreslår att Sverige avsätter ytterligare en halv miljon hektar längs fjällkedjan. Kostnaden beräknas till uppåt 20 miljarder kronor.

Skogsutredningen föreslår att ytterligare en halv miljon hektar avsätts längs fjällkedjan för att skapa ett 100 mil långt bälte av sammanhängande naturskogar.
Skogsutredningen föreslår att ytterligare en halv miljon hektar avsätts längs fjällkedjan för att skapa ett 100 mil långt bälte av sammanhängande naturskogar. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

De stora sammanhängande naturskogarna längs den svenska fjällkedjan har inte bara mycket höga naturvärden, de är också unika i Europa som ett av de få stora naturskogsområdena. Sverige kan därför sägas ha ett internationellt ansvar för att de bevaras.