facebooktwittermail d

”Internationellt ansvar”

Skogsutredningen föreslår att Sverige avsätter ytterligare en halv miljon hektar längs fjällkedjan. Kostnaden beräknas till uppåt 20 miljarder kronor.