facebooktwittermail d

Inte självklart att få bygglov för höjt tak om det påverkar grannens egendom

Den som söker bygglov för en åtgärd som medför ingrepp även på grannens hus kan stöta på patrull. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt förklarar.

Hej, vi bor på landet i radhus i ett område med detaljplan. Vi vill höja vårt garagetak till en höjd som är okej enligt planen, men måste då göra vissa ingrepp på våra grannars hus. Detta eftersom deras bostadshus är sammanbyggt med vårt garage. Grannarna säger att vi inte får röra deras hus. Hur ska vi göra?

Anna-Lo

Hej och tack för en högaktuell fråga! Den som vill höja sitt tak måste normalt ansöka om bygglov. Om höjningen är planenlig och inte bidrar till några större olägenheter bör lov som regel beviljas, och detta oavsett om grannarna motsätter sig detta.

Men om grannarna kan visa att bygglovet medför ingrepp i deras egendom så tycks det inte självklart att ni får lov. I alla fall råder det för tillfället osäkerhet i frågan inom jurist-Sverige!

En motsvarande fråga som er, där en man olovligen hade höjt sitt garagetak genom ett så kallat svartbygge och därefter ansökte om bygglov i efterhand, avgjordes i början av året i Mark- och miljööverdomstolen (Mål: P 447-20 - Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt). Liksom i ert fall, Anna-Lo, satt garaget ihop med grannarnas bostadshus. En förutsättning för att höjningen av taket skulle kunna genomföras var att en bit av en vindskiva på grannarnas hus kapades. Byggnationen hindrade grannarna från att utföra nödvändigt underhåll på huset, och från att kontrollera hängrännor.

Kommunen och därefter länsstyrelsen bedömde att bygglov skulle beviljas. Länsstyrelsen förtydligade att beslutet endast avsåg frågan om bygglov och därför inte gällde andra privaträttsliga frågor mellan parterna som kunde uppkomma till följd av beslutet om bygglov, såsom exempelvis upprätthållandet av fastighetsgränser eller intrång eller skadegörelse på annans egendom.

Men mark- och miljödomstolen upphävde lovet och efter överklagande instämde Mark- och miljööverdomstolen i bedömningen att bygglovet skulle upphävas. Domstolarna beaktade båda att bygget hindrade grannarna från nödvändigt underhåll, vilket enligt domstolarna medförde betydande olägenhet och avslag på bygglovet.

Vid Mark- och miljööverdomstolen blev ledamöterna dock oeniga i fråga om de vid bedömningen av bygglovet även fick beakta att det förutsatte förstörande ingrepp på annans egendom. Klart man får! tyckte majoriteten av ledamöterna och motiverade sitt avslag även på detta vis. Tveksamt va? tyckte minoriteten, som förklarade sig skiljaktiga och skrev sina egna domskäl där man endast beaktade att bygget hindrade grannarna från nödvändigt underhåll.

Ledamöterna enades dock om att det var viktigt att få klarhet i frågan och tillät att domen överklagades till Högsta domstolen. Högsta domstolen har nu beviljat prövningstillstånd (Mål: T 1858-21 - Högsta domstolen) och kommer bland annat att ge klarhet i frågan om omständigheter av privaträttslig karaktär kan beaktas vid prövningen av en ansökan om bygglov.

Den som väntar och håller koll på domen från Högsta domstolen får därför se. Redan nu står ju dock klart att ett bygge som medför betydande olägenheter för grannarna är otillåtet. Om grannarna kan bevisa något sådant kan lovet för taket vara i fara.

Detta blir sista spalten för i år, jag får passa på att önska er en fin lucia och kommande julledighet. Vi hörs 2022!

Lisa Kylenfelt

Senior jurist, Ludvig & co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin och Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland respektive Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten