facebooktwittermail d

Inte rimligt att se Norden som en marknad

Ett samgående mellan jättar som SCA och Holmen skulle knappast nå upp till Konkurrensverkets krav på att den fria konkurrensen är hotad. Inte när Norden och Baltikum räknas som en enda marknad. 

Men i Norrbotten och Västerbotten skulle dominansen bli stor.