facebooktwittermail

Inte överens om klonade djur

Klonade djur och deras avkomma är en svårknäckt nöt som EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna inte kan komma överens om.

BRYSSEL ATL
Trots att de tre beslutsfattande EU-institutionerna delar åsikten att klonade djur kräver särskild lagstiftning kan de inte enas om hur de, och deras avkomma, ska hanteras fram till en ny lag träder i kraft.

EU-kommissionen har lovat att ha ett lagförslag klart till 2013 vilket både EU-parlamentet och rådet välkomnar.

Vill stänga marknad


Fram till en sådan lag kan börja gälla föreslår EU-kommissionen att den inre marknaden stängs för klonade djur och produkter från dem.
EU-parlamentet vill gå längre och även stoppa avkomman från kloner att säljas på den inre marknaden.

Det är omöjligt då det ställer alldeles för höga krav på spårning hos EU:s handelspartners, hävdar EU-kommissionen. Rådet är splittrat i frågan.

Ej överens


I dag regleras produkter från klonade djur under lagen om nya livsmedel, vilket ingen tycker är bra. Den lagen är dock under revision och det är i det arbetet som parterna måste enas om hur klonerna ska hanteras.

Men tiden håller på att rinna ut. Enligt EU:s beslutsordning måste de tre institutionerna vara överens senast den sista mars, annars faller hela revisionsprojektet och den gamla lagen fortsätter att gälla. Sara Johansson