facebooktwittermail

Inte högre lönsamhet med Conservation Agriculture

Sänkt maskinkostnad, lägre bränsleförbrukning men också en något lägre skörd. Ny dansk studie jämför tre gårdar med CA-odling, plöjning respektive reducerad jordbearbetning.

FOTO: HANS DAHLGREN

Tre närliggande gårdar på Själland som satsat på de olika odlingssystemen har använts i projektet "Grønne Marker og Stærke Rødder". Skörd, tids- och dieselförbrukning, kostnader för exempelvis utsäde, mineralgödsel, växtskydd och maskiner har löpande mäts på fältnivå under tre säsonger i grödorna höstvete, vårkorn och höstraps.