facebooktwittermail d

Palle Borgström: ”Vi har lyssnat in organisationen”

Jag tror vi går i rätt riktning när vi förstärker det näringspolitiska arbetet genom att satsa på kommungrupperna. För mig är inte det att centralisera utan snarare att stärka det lokala engagemanget, skriver LRF:s förbundsordförande Palle Borgström i en debattartikel.

Palle Borgström, Förbundsordförande LRF. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Just nu förs en viktig diskussion hur vi gemensamt ska utveckla LRF och framtidens folkrörelse.

För en månad sedan skickade vi ut en remiss med ett förslag till strategisk inriktning. En inriktning som ska behandlas på riksförbundsstämman 2023 och sedan ligga till grund för mer konkreta beslut på stämman året därefter.

Startpunkten för detta arbete skedde redan 2018 och då med en bred och omfattande medlemsdialog. Sedan dess har vi lyssnat in organisationen och arbetat tätt tillsammans med regionerna för att slutligen landa i det utskickade inriktningsförslaget.

I de diskussioner vi haft med förtroendevalda och medlemmar runt om i landet blir det tydligt att många lokalavdelningar har svårt att engagera medlemmar och locka nya. Riksförbundsstämman förra året fick in flera motioner från regionerna som just handlade om avdelningarnas framtid.

I vår årliga medlemsundersökning svarar 9 av 10 medlemmar att de rankar LRFs näringspolitiska arbete allra högst. Det är därför inte förvånande att i de regioner vi satsat på kommungrupperna skapar det också engagemang hos medlemmarna.

Förslaget som nu är ute på remiss syftar till att förstärka kommungruppernas arbete med en vision att det ska finnas en kommungrupp i alla kommuner. Inriktningsförslaget visar på en satsning på det näringspolitiska arbetet som många efterfrågat. Samtidigt föreslår vi en ny struktur där lokalavdelningar inte längre ska vara stadgebundna i syfte att göra det enkelt att engagera sig.

Det finns en oro i organisationen vad som kommer hända med de lokalavdelningar som är aktiva och som samlar engagerade medlemmar. Jag vill vara tydlig med att välfungerande verksamheter ska kunna fortsätta och vi behöver gemensamt hjälpas åt att hitta de framtida formerna för det.

Som organisation behöver vi gå i takt med våra medlemmar. Vi behöver ständigt ställa oss frågan om vi är relevanta för våra nuvarande medlemmar men också för nya som vill engagera sig.

Därför är medlemsundersökningar, medlemsdialog och diskussioner om framtidsfrågor viktiga nycklar till hur vi ska utveckla vår organisation. Det är därför jag tror vi går i rätt riktning när vi förstärker det näringspolitiska arbetet genom att satsa på kommungrupperna. För mig är inte det att centralisera utan snarare att stärka det lokala engagemanget.

Remissförslaget är ett inriktningsförslag som 7000 förtroendevalda ska diskutera fram till den 31 mars. Vi har inte alla svar på hur vår framtida organisation kommer se ut. Men låt oss gemensamt hitta lösningar på hur vi kan stärka det näringspolitiska arbetet, skapa engagemang och göra det enkelt och roligt att vara engagerad i LRF.

Jag hoppas att ni i avdelningar, kommungrupper och regioner tar chansen och diskuterar förslaget. Vi vill ta del av era tankar och synpunkter – både från er som håller med förslaget och från er som har synpunkter på förslaget. Vi i riksförbundsstyrelsen kommer ta del av varje remissvar som kommer in. De är viktiga inspel för det inriktningsbeslut som kommer behandlas på stämman i maj.

Läs mer:

LRF liknar alltmer ett parti