facebooktwittermail

Inte aktuellt förlänga rävjakt

Någon förlängning av rävjakten är inte nödvändig i södra och västra Sverige. Den bedömningen gör både SVA och Jordbruksverket med anledning av sökandet efter dvärgbandmask.

I de sydligaste länen upphörde jakten den 28 februari, medan den längre norrut pågår två till fyra veckor längre.

Myndigheterna räknar med att de hinner få in tillräckligt många rävar för en tillfredsställande övervakning. Om det finns behov av ytterligare övervakning då jakten är slut går det att i stället samla rävträck och leta efter maskäggen, uppger SVA i ett pressmeddelande.

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt kan upp till 200 rävar per vecka analyseras. I väntan på undersökning för dvärgbandmasken lagras kropparna.

Från och med slutet av denna vecka kommer resultaten av undersökningarna att redovisas kontinuerligt på SVA:s webbplats. ATL.nu