facebooktwittermail

Inspektörer vill träffa ministern

Landets djurskyddsinspektörer har på senare tid fått utstå hård kritik. Nu vill de träffa landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att ge sin syn på saken.

- Vi vill få möjlighet att bemöta kritiken och framföra våra synpunkter på hur djurskyddskontrollen fungerar, skriver Eva Eriksmarck, ordförande i Djurskyddsinspektörernas riksförening, i ett brev till landsbygdsministern.

Den 1 januari 2009 övertog landets länsstyrelser ansvaret för att kontrollera djurskyddet från kommunerna. Syftet var att åstadkomma en mer effektiv, likvärdig och rättssäker kontroll i hela landet, men på flera håll har kritik framförts mot att lokalkännedom gått förlorad och att inspektionerna blivit färre.

Länge resvägar har bland annat medfört att inspektörera endast har tid att kontrollera akuta anmälningar. Ibland kommer de fösent och då är djuren i så dåligt skick att de måste omhändertas.ATL.nu