facebooktwittermail d

Livsmedelsverkets inspektör JO-anmäld

Ägaren till ett slakteriföretag i Västmanland har JO-anmält en av Livsmedelsverkets inspektörer efter att inspektören gripit in vid en slakt av fjäderfä. Inspektören ska enligt anmälan ha flyttat på en elbedövare och kopplat in den i ett eluttag utan transformator. Agerandet gjorde att elbedövaren blev strömförande med 230 volt och riskerade personalens liv.

Slakteriföretagets ägare hävdar i sin JO-anmälan att inspektören tagit sig alltför stora friheter och därmed överskridit sina befogenheter.

"Hennes jobb som myndighetsperson är att kontrollera slakten, inte gå in och ändra på saker själv som hon inte har någon kontroll över", skriver företagaren i sin anmälan.

230 volt i kroppen

"Hade min personal som höll i bedövaren kommit åt bedövaren hade han fått 230 volt rätt in i sin egen kropp", skriver ägaren i anmälan.

Det var under en pågående slakt som inspektören anmärkte på att elbedövaren inte gick upp i rätt amperestyrka. Ägaren bytte därför till en reservbedövare med rätt amperestyrka. Men enligt inspektören satt elbedövaren på fel ställe. Inspektören installerade då om bedövaren så att det kom 230 volt rakt ut i den.

"Gett order"

ATL har varit i kontakt med ägaren till slakteriföretaget som inte vill uttala sig förrän JO:s granskning är klar. I sin anmälan skriver ägaren att Livsmedelsverkets anställda tidigare gett order till personalen på slakteriet att göra saker utan ägarens tillåtelse.

ATL har även försökt att nå den ansvarige inspektören, men utan att lyckas.