Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Insikt 9 februari 2018

  Tyska bönder tampas med sträng byråkrati

  De tyska lantbrukare har en väldigt tydlig affärsidé. Ett starkt driv och hög medvetandegrad om marknadsförutsättningarna. Och inte minst hur politiska beslut påverkar verksamheten.

  FOTO: Erik Alm

  Tyskland är en stor marknad med olika förutsättningar beroende på verksamhet och geografi. Med det sagt är det värt att notera de gemensamma drag vi uppmärksammade när vi besökte två tyska lantbrukare inom olika verksamhetsgrenar. Båda var verksamma, eller på väg in i lågprissegmentet, eftersom det var svårt att få betalt för förädling. Deras slutsats är att tyska konsumenter inte är intresserade av att betala mer än nödvändigt och inte värdesätter ekologiska produkter.

  Biogasanläggningar ger goda intäkter

  Förutom den primära verksamheten hade båda företagen goda inkomster från egna biogasanläggningar vilket inte är ovanligt bland tyska lantbruksföretag tack vare stora statliga subventioner.

  Reglerna har dock förändrats över tiden och lönsamheten med dem. Just politiska beslut, certifieringar och byråkrati verkar vara det som bromsar tillväxten av nya och befintliga biogasanläggningar. Både för grisföretagaren Phillippe Momeyer och mjölkföretagaren Simon Hagemann är nyckfulla, populistiska och icke kunskapsbaserade politiska beslut också det som skapar störst oro inför framtiden.

  – Mitt intryck är att tyskt lantbruk omgärdas av stor byråkrati och en omfattande regelbörda. Sedan är kraven på djurskydd inte lika höga som i Sverige, kommenterar Carl Dyrendahl, lantbruksrådgivare på LRF Konsult.

  Relaterade artiklar

  Till toppen