Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Insikt 9 februari 2018

  Finsk framtidstro och mod att investera

  Det finländska jordbruket präglas av en stark framtidstro, detta trots att de geografiska förutsättningarna är kärva. Yngre lantbrukare investerar och intresset för att konvertera till ekologiskt är stort trots att konsumenterna är fortsatt svala.

  FOTO: LRF Konsult

  Finland har en hög självförsörjningsgrad och den största delen av lantbrukets produktion gör avsättning på den inhemska marknaden. Ett undantag är mjölkproduktionen där export av förädlade produkter till framför allt Ryssland gav ett rejält uppsving i mjölkpriset.

  När ”den stora grannen i öster” stoppade importen av finska mejerivaror innebar det ett hårt slag mot producenterna med bland annat gårdsnedläggningar som följd.

  En utvecklad framtidstro

  – Bilden är mixad. Trots att de lantbrukare vi besökte talade om hur tufft det är att driva lantbruk i Finland har de gjort stora investeringar på sina gårdar och expanderat verksamheten. Det fanns också en uttalad framtidstro i lantbruket, säger Emil Falk, lantbruksekonom och rådgivare på LRF Konsult i Kristianstad.

  Producenter och konsumenter är stolta över det egna landets produkter och väljer helst finskproducerat. Intresset för ekologisk produktion växer och flera lantbrukare vi träffar är antingen ekoproducenter eller överväger att bli det. Skälet kan vara eget intresse eller ekonomiska. Marknaden för ekoprodukter utanför premiumsegmentet är dock ännu länge liten i Finland. En viktig förklaring är avsaknaden av matskandaler och konsumenternas höga förtroende för inhemskt konventionellt producerad mat.

  Relaterade artiklar

  Till toppen