facebooktwittermail d

Inget nytt Natura 2000-område i Bunge

Högsta förvaltningsdomstolen går på Nordkalks linje - inget Natura 2000-område i Bunge innan domstolen fattat sitt slutliga beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhibera regeringens beslut från den 31 augusti 2015, att utpeka bland annat Nordkalks planerade Bungetäkt på norra Gotland som nytt Natura 2000 område.

"Det innebär att regeringens beslut inte ska gälla i avvaktan på att Högsta förvaltningsdomstolen tar slutlig ställning till Nordkalks begäran att regeringens beslut skall upphävas genom rättsprövning", skriver Nordkalk i ett pressmeddelande.

Utan dagens beslut skulle EU kommissionen vid sitt sammanträde den 8 november 2016 ha beslutat att uppföra det aktuella området i förteckningen över Natura 2000-områden.

Lång process

Det är EU-kommissionen som formellt beslutar vilka områden som skall föras upp i förteckningen över Natura 2000-områden, på förslag från regeringarna i medlemsstaterna.

När ett område väl förts upp i förteckningen kan det i princip inte avföras från denna och det är i praktiken svårt att bryta sten i någon större omfattning inom ett Natura 2000-område.

Regeringens beslut från den 31 augusti 2015 om förslag på nya Natura 2000 områden på Gotland, ändrade helt förutsättningarna i Nordkalks sedan 10 år pågående tillståndsprocess avseende Bungetäkten.

Nordkalk ansökte därför den 5 november 2015 om rättsprövning av regeringens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Samtidigt begärdes att den pågående tillståndsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen skulle vilandeförklaras tills rättsprövningen avgjorts.

Läs mer: Dom i känd tvist - Nordkalk får bryta 20 miljoner ton

Läs mer: Nordkalk: Regeringens beslut om Bunge strider mot rättsprinciperna

Läs mer: Ojnareskogen föreslås bli fredad