facebooktwittermail d

Inget förslag om hot mot bönder före hösten

Regeringens lagstiftningsplan saknar förslag om hur trakasserier riktade mot lantbrukare ska stävjas.

Justitieminister Morgan Johansson (S) har tidigare sagt att ambitionen är att lägga ett förslag om ändrade regler för hemfridsbrott och olaga intrång i vår.
Justitieminister Morgan Johansson (S) har tidigare sagt att ambitionen är att lägga ett förslag om ändrade regler för hemfridsbrott och olaga intrång i vår. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Justitieminister Morgan Johansson (S) har flera gånger sagt att det pågår ett arbete med att se över bestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång för att ge bättre skydd för djurbönder utsatta för trakasserier av militanta djurrättsaktivister. Siktet har enligt statsrådet varit ställt på våren 2021. Men i regeringens propositionsförteckning för riksdagens vårtermin finns inga sådana förslag.

De finns inte heller bland de lagförslag som fått tidsplanen ”Riksdagsbehandling efter sommaren”, det vill säga under nästa riksdagsår.

Inget om slamspridning

Något förslag om ändringar i regelverket kring slamspridning finns inte heller i förteckningen. Utredningen kom i januari förra året, och remissvaren var inne i maj. Utredaren avrådde från ett totalförbud, ett förslag som var tvärtemot regeringens uttryckliga anvisning att utforma ett förbudsförslag.

Andra frågor där ministrar hänvisat till att ”beredning pågår”, men som ännu inte syns i förteckningen, är ursprungsmärkning av kött på restaurang, avgifter för virkesupplag och ändringar i skyddet av jordbruksmark. Livsmedelsverket ska lämna sitt underlag för ett krav på ursprungsmärkning för restauranger i juni.

Propositionsförteckningen är preliminär och inte bindande. Lagförslag som inte listats kan komma, och förslag som planerats kan skjutas fram.

Mer reduktionsplikt

Bland de förslag som är planerade finns ett om utfodring av vilt som är satt till den 20 april, en ny växtskyddslag som ska föreslås i maj och ett lagförslag om brott mot djur som Näringsdepartementet räknar att vara klara med i september. Infrastrukturdepartementet planerar att lägga ett förslag om reduktionsplikt för flygfotogen den 23 mars och ett förslag om reduktionsplikt för bensin och diesel den 20 april.