facebooktwittermail d

Inget förbud mot produkter från klonade djur

Produkter från klonade djur kommer inte att förbjudas i EU. Förhandlingarna mellan rådet och EU-parlamentet bröt samman.

På måndagen var det sista chansen för medlemsländerna i rådet och EU-parlamentet att komma överens om hur produkter från klonade djur och deras avkomma ska hanteras i EU.

Det misslyckades parterna med.
Rådet kunde inte acceptera parlamentarikernas krav på märkning av alla produkter från klonade djurs konventionellt avlade avkomma.

Inte överens


Parlamentet säger att de bara vill ge konsumenterna vad de vill ha, medan rådet hävdar att det helt enkelt inte är möjligt att upprätthålla en sådan märkning på ett tillförlitligt sätt.

Parterna var däremot överens om att förbjuda kloning för livsmedelsproduktion och produkter från klonade djur tills en särskild lag just för kloning kan träda i kraft.

Kontroversiellt


Frågan om kloning var den mest kontroversiella delen i arbetet med att uppdatera en EU-lag om nya livsmedel. Då rådet och parlamentet inte kunde enas kommer den gamla lagen att fortsätta gälla. Det är upp till EU-kommissionen att avgöra när tiden är mogen för ett nytt försök. Sara Johansson