facebooktwittermail d

Granskning av populärt fästingmedel klart

Det blir inget förbud mot fästingmedlet Bravecto. Däremot ska bipacksedeln uppdateras med att medlet i mycket sällsynta fall har orsakat krampanfall, enligt ett färskt beslut från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

I granskningen menar CVMP att det finns en ökad risk för att hunden ska drabbas av kramper/konvulsioner efter att ha fått Bravecto.
I granskningen menar CVMP att det finns en ökad risk för att hunden ska drabbas av kramper/konvulsioner efter att ha fått Bravecto. FOTO: MOSTPHOTOS

Det var i januari i år som EMA:s veterinärmedicinska kommitté, CVMP, beslutade om en så kallad riktad granskning av den storsäljande tuggtabletten mot fästingar och loppor efter larm om biverkningar.

Anledningen var att medlet misstänktes ge betydligt allvarligare biverkningar än de ”milda och övergående reaktioner från mag-tarmkanalen” som för närvarande listas på bipacksedeln.

Larm om symptom

Hundägare världen över har larmat om symtom som konvulsioner, epileptiska anfall, beteenderubbningar, förlamning, muskelsvaghet, inflammation i bukspottkörteln, organsvikt, förändringar av blodbilden och till och med dödsfall efter att hunden fått Bravecto.

Det finns också ett antal rapporter om misslyckade parningar och missbildade valpar.

Granskat biverkningsrapporter

Under våren har tillverkaren, Intervet/MSD Animal Health, granskat alla allvarliga biverkningsrapporter till och med december 2016 och undersökt om det finns något samband med Bravecto eller om symtomen/dödsfallen kan ha andra förklaringar.

I sin utvärdering av granskningen skriver CVMP att det finns en ökad risk för att hunden ska drabbas av kramper/konvulsioner efter att ha fått Bravecto. Myndigheten konstaterar också att den aktiva substansen i Bravecto, fluralaner, kan trigga epileptiska anfall i hundar som redan har epilepsi, uppger EMAs pressavdelning i ett mejl till ATL.

LÄS OCKSÅ: Här är fästingmedlen som misstänks ge flest biverkningar

Uppdateras med ny information

Därför kräver CVMP att produktresumén och bipacksedeln uppdateras med den informationen.

På MSD Animal Health i Sverige har man ännu inte tagit del av EMA:s krav och kan därför inte kommentera dem.

– Det är helt normalt att EMA kommer med tillägg och ändringar under ett läkemedels livscykel, skriver Agneta Gustafsson, veterinärmedicinsk chef på MSD Animal Health i Sverige, i ett mejl till ATL.

– Användningen av Bravecto fortsätter öka i Sverige och i Norden, så majoriteten av djurägare verkar fortsatt nöjda.

"Vi stödjer deras slutsatser"

Peter Ekström, veterinär på Läkemedelsverkets avdelning för läkemedelssäkerhet, hoppas att EMA:s beslut ska lugna oroliga hundägare.

– Det är en gedigen genomgång av säkerhetsläget man har gjort och vi stödjer deras slutsatser, säger han.

– Det man har kommit fram till är välgrundat utifrån vad vi vet i dag. Därmed inte sagt att man ska sluta rapportera misstänkta biverkningar.

Bravecto och biverkningar

Sedan tuggtabletten Bravecto släpptes i april 2014 har medlet sålts i över 41 miljoner doser.

5000 allvarliga biverkningsrapporter har inkommit från hela världen som kopplas till medlet. I 1200 av de misstänkta fallen har det slutat med att hunden/hundarna dött eller avlivats.

Det senaste halvåret har de misstänka biverkningarna fått stor uppmärksamhet i medier världen över och i flera länder, bland andra Nederländerna, USA och Australien, pågår för närvarande namninsamlingar för att stoppa medlet helt.

PREMIUM: Så skyddar vi våra hundar mot fästingar

LÄS OCKSÅ: Medel uppmärksammas i USA efter misstänkt dödsfall

FOTO: MOSTPHOTOS

LÄS OCKSÅ: Kritik mot omstritt läkemedel till värphöns