facebooktwittermail d

Inget enkelt svar på frågan om bolagsform

Aktiebolag eller enskild firma? Frågan är komplex – ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin ger råd för olika situationer.

Många av mina kompisar driver sina företag som aktiebolag i stället för enskild firma. Nu ska jag ta över mina föräldrars gård och driva det med växtodling och grisproduktion. Jag kommer att jobba mycket ihop med två grannar, till att börja med blir det nog mest när det gäller maskiner, men vi har även diskuterat om vi ska satsa på någon gemensam djurproduktion. Jag har då funderingar på om det är bättre att driva det som aktiebolag eller enskild firma? Vi kommer att bli tre kompanjoner som ska jobba ihop, men har lite olika uppfattning om vilket som är mest fördelaktigt.

Olle

Frågan om enskild firma eller aktiebolag (AB) är ofta återkommande. Det finns inget rakt och entydigt svar, utan det beror på hur företaget ser ut och hur planerna för verksamheten ser ut framåt i tiden.

Kort kan man säga att enskild firma är att föredra när det är ett lantbruksföretag med egenägd jordbruksfastighet. Men i vissa fall är aktiebolag ett mer intressant alternativ för ett lantbruksföretag. Några av dem är:

• När lantbruket bedrivs med en eller flera kompanjoner. Det kan exempelvis vara två syskon eller flera personer utan släktskap. Ett aktiebolag gör det tydligt vad som tillhör verksamheten, eftersom det är en egen juridisk form. De som jobbar i företaget tar ut lön som anställda. Det är tydlig skillnad mellan vad som är privat och vad som är företag. Kom ihåg att teckna kompanjonsavtal när ni börjar med gemensam verksamhet!

• När det börjar bli dags för generationsskifte, i vissa fall: som då ett barn köper in sig med en mindre andel, som successivt kan ökas, för att vara delaktig i verksamheten även om föräldrarna fortfarande är aktiva.

• När brukaren i lantbruksföretaget enbart är arrendator, gör bra resultat och inte äger en egen jordbruksfastighet. För företag med stora vinster finns det möjlighet att skatta fram pengar genom att ta ut utdelning från aktiebolaget. När du som arrendator inte äger en fastighet är det svårt att få stora räntefördelningsunderlag som kan användas för att få förmånligare beskattning. Äger du däremot en fastighet och har positiv räntefördelning kan vinsten skattas fram med 30 procent (vinst på kapital).

I ett aktiebolag är det också mindre risk för dig som person om företaget går med förlust och sätts i konkurs. Du drabbas inte personligen, under förutsättning att du inte har lämnat privat säkerhet till ditt aktiebolag.

Samtidigt finns det några saker som väger för att bedriva företag som enskild firma i stället för i aktiebolag. Som nystartare inom lantbruk krävs det ofta mycket kapital, och ett aktiebolag kan ha svårt att få finansiering på egen hand. När det inte finns någon historik om företagets resultat kan det vara enklare att lösa finansieringen till en enskild firma.

Är du lite osäker på hur det ska bli i framtiden, fungerar det bra att börja som enskild firma och senare växla över till aktiebolag när företaget levererar vinst. Även om du driver enskild firma är det bra att skilja på företag och privat genom att vara noga med att använda rätt pengar. Det är ovanligt att få riktigt bra resultat, och därmed skatteproblem, som nystartare eftersom det är mycket nya kostnader under de första åren.

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu