facebooktwittermail d

Inget brott bakom dödsolycka

Utan brottsmisstanke är det svårt att bringa klarhet i vad som hände i samband med den tragiska olyckan där en lantbrukare fick en ensilagebal över sig. Enligt polisen rör det sig inte om ett polisiärt ärende, och det är fortfarande oklart hur Arbetsmiljöverket ska hantera ärendet.

Dödsolyckan under nyårshelgen var den andra på kort tid där en person med kopplingar till lantbruket dog i samband med balhantering. Den första olyckan inträffade så sent som den 6 november förra året, också i Västra Götaland. Då omkom en man i samband med att han skulle öppna balen efter att han hade hissat upp den i traktorspjutet.

Eftersom polisen snabbt konstaterade att det inte rörde sig om en arbetsplatsolycka i det senaste fallet startades aldrig någon utredning, vilket förvånar Anders Drottja, arbetsmiljöansvarig på LRF.

– Man brukar alltid ta det som första alternativ att klassa det som en arbetsplatsolycka, säger han.

Han tycker att det är synd eftersom utredningar i bästa fall kan bidra med värdefull kunskap om hur liknande olyckor ska kunna undvikas.

– Tyvärr skulle det behöva komma fram hur det har gått till eftersom fler kan hantera balar på samma sätt, säger Anders Drottja.

"Lite skrämd"

Finns det ingen brottsmisstanke är det svårt för polisen att utreda händelsen närmare, men Arbetsmiljöverket skulle kunna utreda fallet för att ta reda på vad som behöver göras för att förhindra liknande olyckor i framtiden, fortsätter Anders Drottja. Hur Arbetsmiljöverket kommer att hantera ärendet är dock fortfarande oklart eftersom ansvariga tjänstemän är på semester.

Inom svenskt lantbruk fraktas och hanteras tiotusentals balar varje dag, och dödsolyckor i samband med balhanteringen är lyckligtvis inte vanligt förekommande.

– Nu blir man lite skrämd eftersom det har hänt två dödsfall inom en och en halv månad. Annars har jag inte hört några sådana här ärenden under de här två åren som jag har jobbat med arbetsmiljöfrågor, säger Anders Drottja.

Var uppmärksam

Med reservation för att man inte vet vad som har hänt i det enskilda fallet så är hans generella råd att aldrig gå under upplyfta lastare vid bal- och säckhantering, samt att vara uppmärksam på balar som har staplats på hög. Att förmedla till barn och andra att man aldrig ska leka vid rund- och fyrkantsbalar är också ett viktigt råd.