facebooktwittermail

Inget besked om stallbygge på fem år: ”Det tar en faslig tid”

Tomelilla

Sven-Ingvar Olsson ville bygga stall för slaktkycklingproduktion på sin gård. Efter fem års process har han fortfarande inget besked om tillstånd och har nu lämnat över gården till nästa generation.

Sven-Ingvar och Erik Olsson
Sven-Ingvar och Erik Olsson. FOTO: HANS DAHLGREN

Tanken var att skapa fler betalade arbetstimmar i företaget och en verksamhet som Sven-Ingvar Olssons son kunde driva vidare när han själv har gått i pension. På gården fanns tidigare en smågrisproduktion, men byggnaderna var gamla och för små för att fortsätta i dem. Därför ville de satsa på något nytt. Men sedan idén om en slaktkycklingproduktion kom har det gått flera år. Processen med att söka miljötillstånd för produktionen startade 2016. Det året hölls samråd med länsstyrelsen och Ystad-Österlenregionens miljöförbund.