facebooktwittermail d

Ingen svensk gård på plus med dagens mjölkpriser

Ingen svensk gård går runt på dagens låga mjölkpris, om de gårdar som ingår i EDF:s årliga undersökning om lönsamheten på europeiska mjölkgårdar är representativ. Men vissa klarar sig bättre än andra.

Med ett mjölkpris som många svenska mjölkbönder får idag på cirka 2,60 kronor per kilo finns det ingen som ens klarar att nå break-even.

Men förlusterna varierar beroende på hur produktionen drivs. Enligt EDF (European Dairy Farmers) årliga produktionskostnadsanalys för 2015 varierar break-even på de 28 medverkande svenska gårdarna från 2,70 kronor/kg till 5,60 kronor.

Och det är inte de gårdar man förväntar sig ha problem som verkligen har det.

– Vi ser inget samband mellan storlek och lönsamhet. De som jobbat kostnadsmedvetet och enligt en tydlig strategi och gjort det konsekvent har klarat sig bäst, säger Susanne Båth Jocobsson på Växa Sverige och en av författarna till EDF: kostnadsanalys.

Större gårdar överlever

Storlek ses inte i dagsläget vara en överlevnadsfråga, men fortsätter marknaden att liberaliseras och internationaliseras med ökad konkurrens blir det ändå de större gårdarna som överlever, enligt Susanne Jacobsson.

– Det handlar om vilken struktur vi vill ha på mjölkproduktionen i Sverige och Europa. Låter vi marknadskrafterna styra får vi en utveckling som inom fjäderfäindustrin där vi sett en extrem storleksrationalisering. De stora gårdarna tillhör inte de mest olönsamma och det blir till slut omöjligt att driva produktion med för små enheter.

Hög mekaniseringsgrad

Storlek är ofta kombinerat med hög mekaniseringsgrad och det blir enligt EDF:s rapport en dödlig cocktail.

– Vi har sett de som är nyinvesterade har det svårt och robotgårdarna har svårt att hävda sig lönsamhetsmässigt. De har svårt att få tillräckligt effektiv produktion som kompenserar de stora investeringarna. Det är tufft managementmässigt att driva de här högeffektiva gårdarna.

Förutom en kompromisslös kostnadsjakt så betonar EDF-rapporten vikten av en kostnadseffektiv foderproduktion. Fodret står för 25 procent av produktionskostnaderna.

– Växtodlingen är jätteviktig för mjölkbönderna som man inte talar så mycket om, men det är ju basen för hela produktionen och påverkar hela kostnadsbilden, säger Susanne Båth Jacobsson.

35 procent högre

Ett break-even för branschen räknar man med ligger i mitten av spannet från 2,70 kr och 5,60, alltså runt 4 kronor. Det är 35 procent högre än dagens mjölkpris.

EDF:s analys tittar inte på den finansiella uthålligheten i bolagen, det vill säga hur länge de orkar bära dagens låga mjölkpris.

– De som har en produktionskostnad på fem kronor kanske inte tar ut egen lön fullt ut eller inte behöver belasta resultaträkningen med ränta på kapital. Men skulle dagens mjölkpris visa sig vara en långsiktig nivå kommer vi att få se en dramatisk förändring av svensk mjölkproduktion, säger Susanne Båth Jacobsson.

 

LÄS MER: Sören ligger i toppskiket över lönsamma mjölkgårdar –– Systrarnas initiativ lyfte försäljningen

Klickbar grafikSå många mjölkbönder finns kvar i din kommun