facebooktwittermail d

”Lantbrukare ska inte förvänta sig statlig hjälp”

Sveriges livsmedelsproduktion ska rustas för kris och krig. Men enligt Jordbruksverket kan lantbrukare inte räkna med någon hjälp från staten – varje lantbruk behöver se över sin egen förmåga att klara en kris.