facebooktwittermail d

Ingen smittsam sjukdom bakom älgdöd

Provsvaren från en älgko och en älg kalv från Säffle visar nu att de var fria från någon smittsam sjukdom skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Många döda älgar oroar på Värmlandsnäs utanför Säffle.
Många döda älgar oroar på Värmlandsnäs utanför Säffle. FOTO: LEIF GUSTAVSSON

De senaste åren har minst 20 döda älgar hittats i de södra delarna av Värmlandsnäs utanför Säffle. Orsaken har varit oklar och för ett par veckor sedan skickades en älgko och en kalv för analyser till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Svaren på de hittills gjord analyserna visar på en tarminflammation med tillväxt av E. Coli-bakterien. Enligt Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär, så är det en vanlig bakterie och det går inte att fastställa vad som varit den bakomliggande orsaken till tarminflammationen.

Provtagning gjordes också på älgkon för prionsjukdomen Chronic Wasting Disease, CWD. De första europeiska fallen av CWD har inträffat i Norge. Sjukdomen är besläktad med BSE, eller galna ko-sjukan. Hittills har CWD inte konstaterats i Sverige. Proverna på de båda Säffleälgarna var också negativa.

– Vi har ingen misstanke om att sjukdomen finns i landet, säger Caroline Bröjer.

Samtidigt har jägarkåren uppmanats att ta hjärnprover på skjutna älgar för analyser i samband med årets jakt.

LÄS OCKSÅ: Döda älgar på Värmlandsnäs