facebooktwittermail

”Allt från en halv till 2 000 hektar kan bli nyckelbiotop”

Det finns ingen begränsning för hur stora områden som kan registreras som nyckel­biotoper – det uppger Helena Eriksson, distriktschef för Skogsstyrelsen i Norra Jämtland.

Den produktiva skogsmarksarealen ovan gränsen för fjällnära skog är 1 197 000 hektar, motsvarande cirka 5 procent av den produktiva skogs­marken i Sverige.
Den produktiva skogsmarksarealen ovan gränsen för fjällnära skog är 1 197 000 hektar, motsvarande cirka 5 procent av den produktiva skogs­marken i Sverige. FOTO: MARION PALM

Två skogsägare som ATL varit i kontakt med riktar kritik mot kommunikationen från Skogsstyrelsen i samband med att de fått sina nyckelbiotopsbeslut.