facebooktwittermail

Ingen överklagar alvardom

Glada nyheter för de öländska bönderna - varken Jordbruksverket eller länsstyrelsen tänker överklaga domen från förvaltningsrätten i Växjö.

Det handlar om Jordbruksverkets tolkning av EU-reglerna som gjorde att öländska bönder blev utan tilläggsbeloppet för 2009.
Förvaltningsrätten gav bönderna rätt och på fredagen är sista chansen att överklaga innan domen vinner laga kraft.

Men varken Jordbruksverket eller länsstyrelsen tänker göra något.

Inte rätt att överklaga


Birgitta Ek, chef för stödavdelningen på Jordbruksverket:
- Vi har konstaterat att Jordbruksverket inte äger rätt att överklaga, det är upp till länsstyrelsen att göra det, säger Birgitta Ek.

Trots att det är Jordbruksverkets beslut som överklagades till förvaltningsrätten är det länsstyrelsen som var motpart i ärendet.

- Vi gör ingenting, vi accepterar beslutet. Vi tyckte själva att det var en konstig hantering av lantbrukarnas pengar och har inget emot att tilläggsbeloppet betalas ut, säger John Winroth landsbygdsdirektör på länsstyrelsen i Kalmar.

Allt som återstår nu är en del administrativa åtgärder innan lantbrukarna kan få sina pengar utbetalda. Frida Jonson