facebooktwittermail d

Ingen svensk överklagan av biogasdomen

Tribunalen vid EU-domstolen ogiltigförklarade Sveriges skattebefrielse för biogas, men regeringen avstod från att överklaga. I stället går man nu en annan väg.

Biogasanläggning
Krister Andersson
Lantmannen 4/07
Regeringen skriver i ett pressmeddelande att en överklagan riskerar förlänga processen att få till en skattebefrielse. FOTO: ANDERS NILÉHN

Redan hösten 2020, strax efter att EU-kommissionen godkände Sveriges långsiktiga befrielse från energi- och koldioxidskatt för biogas, överklagades beslutet av ett tyskt företag. Strax före jul 2022 kom tribunalen vid EU-domstolen med sin dom: Beslutet om skattebefrielse var ogiltigt.

Nu var det inte skattebefrielsen i sig som tribunalen motsatte sig, utan sättet på vilket beslutet var fattat. EU-kommissionen borde ha gjort en mera omfattande granskning av konsekvenserna för en svensk skattebefrielse.