facebooktwittermail d

Bränsleförbrukningen minskar inte i skogen

Bränsleförbrukningen per avverkad kubikmeter har inte minskat de senaste 15 åren. Men det kompenseras i stället av en ökande produktivitet.