facebooktwittermail

Poststrulet bara ett av flera problem

Postdistributionen är en av 75 punkter i Landsbygdsutredningen där ingen förbättring har skett, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För fyra år sedan presenterade den Landsbygdspolitiska kommittén sin utredning ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd”. Den innehöll en mängd förslag till förbättringar inom vitt skilda områden som till exempel infrastruktur, företagande och kompetens­försörjning.