facebooktwittermail d

Ingen ljusning i sikte för rapspriserna

En förväntat god tillgång på oljeväxter i världen hämmar fortsatt rapspriserna. Dessutom hänger grödornas roll i produktionen av biodrivmedel löst i Europa.