facebooktwittermail d

Ingen lätt match att ta prishöjningar hela vägen till konsumenten

I Tyskland har noteringen på griskött stigit med 45 procent de senaste veckorna och ligger nu högre än den svenska.

Goda nyheter för tyska grisuppfödare, men också för svenska. Det försämrar importköttets konkurrenskraft i Sverige – där Tyskland är det vanligaste avsändarlandet.