facebooktwittermail d

Ingen kontroll av foder på flera år

Under två års tid har Jordbruksverket inte gjort en enda kontroll av att djurfodren innehåller vad de lovar. Detta trots att tidigare års provtagning har visat på stora brister.

Är fodret korrekt innehållsdeklarerat? Ingen vet, några kontroller har inte gjorts på ett par år.
Är fodret korrekt innehållsdeklarerat? Ingen vet, några kontroller har inte gjorts på ett par år. FOTO: LINDA GRIMSTEDT

Jordbruksverket tar varje år prover på ett stort antal foderprodukter för att se om näringsinnehållet stämmer med innehållsdeklarationen.

Man analyserar bland annat råfett, råprotein och växttråd och resultatet graderas på en betygsskala från ett till fem.

2014 tog Jordbruksverket närmare 200 prov på olika djurfoder. Mer än vart fjärde foder fick lägsta betyg. Året därpå var resultatet ännu sämre. Nästan vart tredje undersökt foder fick bottenbetyg.

Ny upphandling

Ingen vet vad som hänt sedan dess. De senaste två åren har Jordbruksverket nämligen inte tagit ett enda prov för att undersöka saken.

Fram till 2016 sköttes analyserna av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som i sin tur hade handlat upp tjänsten från ett annat labb.

– Men SVA kom fram till att verksamheten var underfinansierad och att man inte ville fortsätta. Då kände vi att vi måste gå ut med en upphandling, säger Sophia Säberg, enhetschef på Jordbruksverkets djurkontrollenhet.

Sophia Säberg, enhetschef på Jordbruksverkets djurkontrollenhet.
Sophia Säberg, enhetschef på Jordbruksverkets djurkontrollenhet. FOTO: JORDBRUKSVERKET

Fick göras om

Den första upphandlingen slutade med att ingen uppfyllde kraven och fick därför göras om.

Vid nästa upphandling fick Jordbruksverket in anbud från två labb och valde ett av dem. Då överklagade konkurrenten och fick rätt i förvaltningsrätten. Än en gång fick upphandlingen göras om.

Vid det tredje försöket fick Jordbruksverket bara ett anbud, från danska Fødevarestyrelsen, som därmed vann upphandlingen. Nu hoppas man att provtagningen ska komma i gång vid slutet av året.

– Det är inte önskvärt på något sätt att det har blivit så här, men vi har stora förhoppningar om att det kommer att fungera bra, säger Sophia Säberg.

Men varför anlitade ni inte ett labb som kunde ta hand om analyserna under den här tiden?

– Vi hade samtal med ett av labben om en direktupphandling. Men villkoren blev inte vad vi kommit överens om och det hela rann ut i sanden, säger Sophia Säberg.

Under två års tid har ni varken haft koll på näringsinnehåll eller på förekomsten av dioxiner, bekämpningsmedelsrester eller tungmetaller i djurfoder. Är inte det allvarligt?

– Det är inte hela sanningen. Vår stickprovstagning är bara en liten del av kontrollen. Det viktiga är att företagens egenkontroll fungerar.

Men tidigare års provtagning visar ju att den uppenbarligen inte gör det?

– Naturligtvis är näringsinnehållet viktigt, men det finns annat som är mycket viktigare, spårbarhet och dokumentation till exempel. Det är den prioriteringen vi har gjort, säger Sophia Säberg.

LÄS MER: Potatisodlare vann mångmiljonstrid – igen

LÄS OCKSÅ: Brist på halm - prisökning väntas

PREMIUM: Så skyddar du klövarna

PREMIUM: Se upp för parasiterna