facebooktwittermail

Ingen inmätning med okrönta bankar

Timmerbilar som inte har sina bankar uppmätta och märkta kommer Biometria att vägra mäta in lasten på efter sista januari nästa år.

Är inte bankarna på ekipaget mätta och märkta blir det inte möjligt att lossa där Biometria sköter inmätningen.
Är inte bankarna på ekipaget mätta och märkta blir det inte möjligt att lossa där Biometria sköter inmätningen. FOTO: MOSTPHOTOS

Senast den 31 januari 2021 måste alla fordon som mäter in virke via Biometrias bildmätriggar ha krönta bankar.