facebooktwittermail d

Ingen höjning i sikte innan trenden vänder

Konsumenterna vänder mejeriernas produkter, inte minst färskmjölken, ryggen. Vilket drabbar producenterna allt hårdare. Någon vändning är sannolikt inte att vänta förrän köpbeteendet ändras.