facebooktwittermail

Ingen ersättning för ridhusras

I februari förra året störtade taket in hos Uddevalla ridklubb. Nu säger försäkringsbolaget nej till ersättning - eftersom ridhuset var felaktigt byggt.

Enligt en rapport från Sveriges tekniska forskningsinstitut orsakades takraset av stora mängder snö i kombination med ett byggfel, skriver tidningen Bohusläningen.

Den direkta orsaken var att det saknades en ståltäckbricka vid ett dragstag som satt fast vid en balkända. Enbart muttern kunde inte hålla emot. Dessutom var flera muttrar dåligt åtdragna.

Ska ta ställning


Enligt polisen kunde ingen ställas till svars för olyckan, som ledde till att en flicka skadades lindrigt och att en häst fick avlivas.

Uddevalla kommun anmälde skadan till sitt försäkringsbolag, men har nu fått beskedet att försäkringsbolaget inte lämnar någon ersättning.

När en försäkring tecknas för en byggnad förutsätts att den är byggd enligt Boverkets gällande normer. Om det finns ett samband mellanett byggfel och skadan gäller inte försäkringen.

Kommunens tekniska kontor ska nu ta ställning till om avslaget ska överklagas. Det är inte heller bestämt om ridhuset på Nöthult ska byggas upp igen. ATL.nu