facebooktwittermail d

Ingen djurskyddsproposition i höst

Regeringens planering för höstens arbete innehåller inget förslag om en ny djurskyddslag.

Under sin tid i opposition hördes representanter för både Socialdemokraterna och Miljöpartiet klaga över att det inte blev något mer konkret av den utredning om en ny djurskyddslagstiftning som kom i november 2011.

Efter ett knappt år i regeringsställning har partierna inte kommit längre än sina företrädare.

Inget förslag

I den förteckning över planerade proposition fram till årsskiftet som regeringen lämnat över till riksdagen finns inget förslag om en ny djurskyddslag, och inga förslag till ändringar i den gällande.

Något förslag om att staten ska ha rätt att ta över smittade gårdars ersättningskrav från smittspridaren, så kallad regressrätt, finns inte heller i listan.