facebooktwittermail d

Geografiska skillnader i grundvattennivå

I södra Sverige har grundvattennivåerna i de små magasinen stigit mellan 10 och 50 centimeter. I norra Sverige har de i stället sjunkit 5 till 30 centimeter, enligt SGU.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet.
Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet. FOTO: DAN BIRGERSON

Tillgången på grundvatten är tillfredsställande eller god i hela Sverige, enligt beräkningar av grundvattenläget i april som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genomfört. Samtidigt förekommer vissa lokala skillnader.

Nivåer nära eller över det normala

De stora grundvattenmagasinen ligger på nivåer nära eller över de normala i Götaland, Västra Svealand och i landets nordligaste delar. I stora delar av Svealand och Norrland är nivåerna fortfarande under de normala. Nivåerna i de små magasinen är normala för årstiden i praktiskt taget hela landet, enligt SGU.

Framöver väntas grundvattennivåerna i norra Sverige att stiga eftersom snön smälter. I södra Sverige kommer nivåerna däremot att sjunka i samband med att det växer mer.

LÄS OCKSÅ: Ny politik för ett land i balans

LÄS OCKSÅ: Oro för att restprodukter sprider smitta på fälten