facebooktwittermail d

Ingen bolagisering – men färre och större enskilda ägare

Totalt sett blir det inte mindre enskilt ägd skog i Sverige. Men de enskilda ägarna blir färre och större samtidigt som utboägandet ökar.

Röd stuga i vinterskog i skymningen.
För varje år minskar antalet enskilda skogsägare med över 2 000 personer. De kvarvarande får allt större innehav samtidigt som utboägandet ökar. FOTO: JANOS JURKA/TT

Det pågår inte någon bolagisering av svensk skog. Enligt 1936 års skogsutredning ägdes 49 procent av skogsmarken av enskilda skogsägare, 2021 var det 48 procent enligt Skogsstyrelsens statistik.