facebooktwittermail

Inga stora skogsskador efter stormen

Enligt Skogsstyrelsen har inga stora omfattande skogsskador rapporteras från stormdrabbade Sydsverige.

Det är begränsade skador som har rapporterats, mest enstaka träd som har fällts av stormen och som på vissa håll hindrat framkomligheten på vägarna.

Vissa nytagna hyggeskanter och nygallrade bestånd har glesats ut av den hårda vinden. Dock verkar inga större trädsamlingar ha lagts ned av stormen, enligt Skogsstyrelsen.ATL.nu