facebooktwittermail d

Inga sänkta krav för maltkorn

Volymen maltkorn blir mindre än normalt i år på grund av låg skörd och höga proteinhalter. Men än så länge sänker inte spannmålsfirmor kraven på maltkorn.