facebooktwittermail d

Inga rådsslutsatser om jordbrukspolitiken

Det blev bara ordförandeslutsatser om jordbrukspolitiken. Sverige tillhörde länderna som sa nej till Ungerns förslag.

BRYSSEL (ATL)
Alltför positiva formuleringar om de gällande marknadsinstrumenten och inte tillräckligt tydliga uttalanden för en jämlikare fördelning av stöd fick Sverige att säga nej till Ungerns förslag till rådsslutsatser.
Sju eller åtta andra länder kunde inte heller acceptera dokumentet.
Det ungerska ordförandeskapet sade sig dock vara nöjt med att de länder som ställer sig bakom slutsatserna utgör en kvalificerad majoritet. Sara Johansson