facebooktwittermail

Noll stödkronor utbetalade för arbetsfordon med nollutsläpp

I drygt ett år har det funnits möjlighet att få ekonomiskt stöd för köp av eldrivna arbetsmaskiner. Men hittills har det inte betalats ut en enda krona.

Cat-grävare.
Det är inte gott om elgrävare med tillräckligt stor nettoeffekt för att nå minimumgränsen på 75 kW för att bli aktuell för klimatpremien. Cat 323F Z-line är en eldriven grävmaskin på 25-ton som tagits fram i ett fåtal ex för den norska marknaden. FOTO: PON EQUIPMENT

Arbetsmaskiner inom jord-, skog- och entreprenadbranschen står för cirka 3 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. För att få ner dessa infördes 2020 en klimatpremie för bland annat de som köpte eldrivna arbetsmaskiner på minst 75 kW.