facebooktwittermail d

Noll stödkronor utbetalade för arbetsfordon med nollutsläpp

I drygt ett år har det funnits möjlighet att få ekonomiskt stöd för köp av eldrivna arbetsmaskiner. Men hittills har det inte betalats ut en enda krona.