facebooktwittermail

Inga pengar till forskning om stormbulor

Växjöprofessorn Thomas Törnqvist nekades pengar till forskning om de så kallade stormbulorna efter stormen Gudrun. Nu riktar han skarp kritik mot anslagsgivarna.

- Jag som virkesforskare tycker att det här är bedrövligt att man inte tog chansen att fördjupa kunskapen om hur hårda stormar påverka virkeskvalitén, säger Thomas Törnqvist till Sveriges Radio Kronoberg.

Inte intressant


Den statliga forskningsstiftelsen Formas avslog Thomas Thörnqvists samtliga ansökningar om forskningsbidrag eftersom problemen med stormbulor inte ansågs vara tillräckligt intressanta.

Statliga Sveaskog lät honom däremot inventera stormbulorna på statens mark. Inventeringarna bidrog med stor sannolikhet till att Sveaskog fick ytterligare 150 miljoner i skadeersättning efter stormen Gudrun.

- De här skadorna med sprickor och stormbulor finns inte bara på Sveaskogs mark utan också i alla skogar som drabbades av Gudruns hårda vindar, säger Thomas Törnqvist.

Stormbulorna uppstod när träden böjdes i stormen Gudrun 2005. I sprickorna i barken fick röta och blånadssvamp fäste. När krossåret "läktes" bildades en bula med sämre hållfasthetsegenskaper.

Efter stormen satsades stora belopp på stormforskning, men undersökningar av hur stormen påverkat träets tekniska kvalité fick inga pengar, enligt radion. ATL.nu